Uručena nam je PLAKETA GRADA VARAŽDINA - VELIKO PRIZNANJE za 30 godina uspješnog poslovanja i dugogodišnji rad svih zaposlenih a ujedno i poticaj za daljnju kvalitetu osposobljavanja budućih sigurnih i kulturnih vozača!

 

 

 

Ovom prilikom želimo se zahvaliti Gradu Varaždinu na uručenoj PLAKETI GRADA VARAŽDINA 2020., PU Varaždinskoj, svim kolegama, poslovnim partnerima, kandidatima i svima koji su uz nas poslijednjih 30 godina uspješnog rada AUTOŠKOLE "CRNKOVIĆ".

Prije 50 godina - 1971. osnivač autoškole IVAN CRNKOVIĆ osnovao je PRVU PRIVATNU AUTOŠKOLU U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI, tako da je do sada u ovih 50 godina u autoškoli "Crnković" sveukupno obučeno preko 40.000 sigurnih i kulturnih vozača.

 

Velika Vam hvala!

 

http://autoskola-crnkovic.com/novosti/30-godina-autoskole-o-nama-13/

https://evarazdin.hr/nasim-krajem/u-gradskoj-vijecnici-urucena-javna-priznanja-grada-varazdina-388980/?fbclid=IwAR2MIG-PJ5P-mpkq4uM96YpnMy0RewplHtodHC4SEF7GNmpQO560GNsQ35Y