Predavanja  počinju  u  PONEDJELJAK     02. 08. 2021.,

predavanja slijedeće grupe počinju 23.08.2021.

Predavanja iz PPSP-a održavaju se prijepodne 08-10 sati
i poslijepodne 16-18 sati (ista tema).