PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA I PREKVALIFIKACIJE

PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE ZA VOZAČA MOTORNOG VOZILA

Prekvalifikacija je stjecanje novih znanja i vještina, odnosno kvalifikaciju za novo zanimanje, temeljem prethodno stečene školske spreme. U tom pravcu, prekvalifikacija podrazumijeva određeno vremensko razdoblje, novo učenje, a samim tim i novi profesionalni identitet.

Program prekvalifikacije provodi se, na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, te za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme. Programom prekvalifikacije u istom strukovnom području utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  • Domovnica (kopija)
  • Rodni list (kopija)
  • osobna iskaznica (kopija)
  • vozačka dozvola (kopija)
  • sve svjedodžbe srednje škole
  • završna svjedodžba ili svjedodžba 8. razreda (kopija)
  • liječničko uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti (ne starije od godine dana)

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

Programi osposobljavanja-namijenjeni su osobama za stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka programa, uz minimalno vrijeme, samostalno i produktivnije obavlja poslove i radne zadatke za pojedina jednostavnija zanimanja.

Program osposobljavanja su prihvatljivi za polaznike koji i sa završenom samo osnovnom školom imaju mogućnost stjecanja znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje jednostavnih stručnih poslova. Polaznici će uz teoretska i praktična znanja naučiti samostalno i odgovorno obavljati svoje zadaće.

Prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama instruktor vožnje je osoba sa završenom odgovarajućom stručnom spremom i uspješno završenim usavršavanjem za instruktora kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije. Instruktor vožnje motornih vozila ‘B’ kategorije temeljno je zanimanje. Instruktor može obavljati poslove obuke na mot. vozilima ‘B’ kategorije te mopedima, radnim strojevima, traktorima i motokultivatorima. Ukoliko se instuktor želi usavršiti i u ostalim kategorijama mora položiti razliku ispita, odnosno izborne predmete druge kategorije.

Više informacija možete dobiti u AUTOŠKOLI CRNKOVIĆ na broj tel. 042/ 211 – 511.